އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން

 

 

 

 

 

 

 

 

ޗީފް ޖަސްޓިސް (ރިޓަޔަރޑް) އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން

18 ސެޕްޓެންބަރު 2008 އިން 10 އޮގަސްޓު 2010 އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން.  
10 އޮގަސްޓު 2010 އިން 11 ޑިސެންބަރު 2014 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން.