ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

 

 

 

 

 

 

 

 

ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ
10 އޮގަސްޓު 2010 އިން 27 ޖޫން 2018 އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން.  
28 ޖޫން 2018 އިން 18 ނޮވެންބަރު 2019 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން.