އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

 

 

 

 

 

 

 

 

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

18 ސެޕްޓެންބަރު 2008 އިން 10 އޮގަސްޓު 2010 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން.  
10 އޮގަސްޓު 2010 އިން 14 ޑިސެންބަރު 2014 އަށް އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން
14 ޑިސެންބަރު 2014 އިން 20 ޖޫން 2018 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން.